பக்கங்கள்

செவ்வாய், 12 ஜூலை, 2022

சிறை இலக்கியம் படைத்த சிந்தனைச் செல்வர் தோழர் பாலன் (1)&(2)

புதன், 6 ஜூலை, 2022

சகிப்புத் தன்மை - ஓர் உயர்த்தும் ஏணி! (1)(2)

சிங்கப்பூரின் புத்தகக் கடையின் "மறைவுக்குறிப்பு" (Obituary)

குறைந்த சுமை; நிறைந்த வாழ்வு - மறக்காதீர்!

"எது உங்கள் உலகம்?" நல்ல கேள்விதான்! (1)

மனதின் மூடுபனி - விலக்கல் எப்படி? (1)-(3)

புரட்சிக் கவிஞர் - சில நினைவுகளும் நிகழ்வுகளும் (1)

முதுமை சுகமா? சுமையா?

ஞாயிறு, 3 ஜூலை, 2022

இவர்தான் அன்னை ஈ.வெ.ரா. மணியம்மையார்! (9)-(11)

வாழ்வியல் சிந்தனைகள் -இவர்தான் அன்னை ஈ.வெ.ரா. மணியம்மையார்! (6)-(8)